Druhohory jsou drsná krajina plná predátorů. Kdo však pozná tuto krajinu, objeví její skrytou krásu.

Listopad 2011

Ztracený svět (2001)

28. listopadu 2011 v 20:22 | Dinosaur12 |  Filmy, seriály a knížky
ZTRACENÝ SVĚT

Tento dobrodružný sci-fi film na motivy stejnojmeného románu Britského spisovatele Arthura Conana Doyla, který se proslavil zejména sérií o Sherlocku Holmesovi, se odehrává na začátku dvacátého století na stolové hoře v Jižní Americe. Profesor Challenger se vydal tuto horu prozkoumat a objevil ekosystém naprosto odříznutý od okolního světa. Zorganizuje druhou výpravu a vydává se zpátky. Při překonávání hluboké rokle však zůstanou uvězněni mezi dinosaury a musí najít cestu zpátky. Při hledání se dostanou do osady indiánů. Objeví se tu allosaurus, iguanodon, diplodocus, entelodon a pteranodon.


Hodnocení: 9/10

Irritator

21. listopadu 2011 v 20:45 | Dinosaur12 |  Dinosauři a jiní prehistoričtí plazi
IRRITATOR
(provokatér)

délka: 8m
výskyt: Brazílie
období: křída
skupina: spinosauři

Roku 1996 byla v Brazílii nalezena téměř kompletní lebka, která byla nálezcem upravena
tak, aby vypadala jako lebka pterosaura. Vědci, kteří lebku zkoumali se zprvu zmýlili a jméno
tohoto dinosaura vyjadřuje jejich rozhořčení nad podvodem. Protože dosud nebyla objevena
kostra irritatora, ví se o jeho biologii a chování velmi málo. Mohl lovit ryby, nebo i jiná suchozemská
zvířata. Důkaz pro požírání suchozemských tvorů přináší nález zubu, zaklesnutého do krku pterosaura.

Irritator challengeri


Allosaurus

21. listopadu 2011 v 17:17 | Dinosaur12 |  Dinosauři a jiní prehistoričtí plazi
ALLOSAURUS
(podivný ještěr)

délka: 10m
výskyt: S. Amerika, Austrálie, Portugalsko
období: jura
skupina: tetanurae

Tento jurský dinosaurus byl vrcholným predátorem období jury. Byly pro něj charakteristické tři
zahnuté drápy na předních končetinách, šikmo zkosená čelist a jakési drobné hřebínky před očima,
nebo vysoké nadočnicové oblouky. Tyto hřebínky také většinou určovaly o jaký druh se jedná. Druhy
byly celkem čtyři: A. atrox, A. jimmadseni, A. fragilis a A. europaeus. Dlouhé a silné nohy napovídají,
že allosaurus byl zřejmě schopen rychlého běhu na krátkou vzdálenost a byl tedy zdatným lovcem.

Allosaurus fragilis
Allosaurus atrox
Allosaurus jimmadseniTorosaurus

20. listopadu 2011 v 18:48 | Dinosaur12 |  Dinosauři a jiní prehistoričtí plazi
TOROSAURUS
(děrovaný ještěr)

délka:8,5m
naleziště: S. Amerika
období: křída
skupina: ceratopsidi

Torosaurus byl jedním z největších rohatých dinosaurů a společně s pentaceratopsem disponoval
největší dinosauří hlavou vůbec. Kostěný límec na konci hlavy byl pokryt žilami a tepnami. Je tedy
možné, že v době páření se celý límec nalil krví a mohly se na nem vytvořit jakési obrazce, kterými
samci lákali potencionální družky. V těchto límcích u tohoto druhu se objevovala dvě velká oka, odtud
jméno. Na hlavách všech druhů ceratopsidů byly nalezeny šrámy. To napovídá, že mezi sebou jednotliví
jedinci bojovai tak, že se zaklesli rohy a přetlčovali se.

Torosaurus latusČíhavec elektrický

20. listopadu 2011 v 18:23 | Dinosaur12 |  Zvířata z budoucnosti
ČÍHAVEC ELEKTRICKÝ

délka: 4m
výskyt: Bengálsko
prostředí: bažiny
věk: za 100 mil. let

Číhavec je velká, masožravá ryba, která loví bažinatky pomocí elektrického proudu o napětí více,
než tisíc voltů. Elektrické ryby vysílají proud pomocí orgánů, umístěných po stranách těla. Číhavec
jimi má pokryté téměř celé tělo (kromě hlavy). Nemá příliš dobrý zrak, ale kořist ucítí pomocí citlivých
orgánů, které vypadají jajko vousy a zachytávají vibrace pod vodou. Potom kořist omráčí a sežere.
Nemusí se tak bát bažinatčího jedu.Skleníkový svět, za 100 mil.let

20. listopadu 2011 v 17:46 | Dinosaur12 |  Zvířata z budoucnosti
SKLENÍKOVÝ SVĚT
V této době je velká sopečná aktivita, do vzduchu je vypouštěno mnoho skleníkových plynů.

Mělká moře
Velké části dnešních kontinentů jsou pokryty mělkým mořem. Korály vyhynuly a jejich mídto zastoupily červené řasy, rozmnožující se pomocí zde žijících živočichů.

Bengálské bažiny
Střední Asie je rovněž zatopena mořem a u jednoho břehu se rozkládají rozsáhlé močály, protkané suchou zemí. Právě zde žíijí největší suchozemská zvířata vůbec.

Antarktický deštný les
Dnes zamrzlá Antarktida se pohybuje stále na sever k rovníku. Led postupně taje a objevují se nové druhy rostlin a později také zvířat.

Gigantické pohoří
Podobně, jako se dříve Indie srazila s Asií a vytvořila Himaláje, v budoucnosti se Austrálie srazí s Asií a Severní Amerikou a vytvoří pohoří, kiteré bude možná ještě mnohem větší.
¨Scrof

20. listopadu 2011 v 17:18 | Dinosaur12 |  Zvířata z budoucnosti
SCROF

délka: 70cm
výskyt: Středozemní moře
prostředí: skalnaté výběžky
věk: 5 mil. let

Scrof se vyvinul z dnešních prasat divokých, které jsou již dnes úspěšným druhem. Žijí na skalnatých
výběžcích obří solné pláně, které jsou zvrásněné četnými rozsedlinami ve kterých se skrývají jejich
potencionální nepřátelé. Aby se mohli scrofové po těchto zvrásněných skalách dobře pohybovat,
vyvinul se jim zvláštní způsob chůze po špičkách jejich kopítek. Protože v tomto prostředí je nedo -
statek potravy, museli zredukovat svou velikost.Rybpták

20. listopadu 2011 v 11:46 | Dinosaur12 |  Zvířata z budoucnosti
RYBPTÁK
V daleké budocnosti, za 200 mil. let vymizí ptáci a jejich místo ve vzduchu zaujmou ryby. Vyvine se jim nový,
aerodynamický tvar těla. Exitují dva druhy rybptáků.

Mořský rybpták
Dosahuje přibližně velikosti racka. Vyvinuly se mu silné čelisti s řadami zubů, které používá k drcení
krunýřů stříbroplavek, které nahradily ryby a stali se jejich potencionální kořistí. V tomto světě
jsou však velmi obvyklé mořské bouře, které mohou rybptáka zanést až do pouště, kde uhyne.

Lesní rybpták
Další druh rybptáků žije v lišejníkových lesích na západě. Dosahují podstatně menších rozměrů, než
jejich mořští příbuzní, a to dvanácti centimetrů. V těchto lesích se však vyskytuje velké množství
predátorů a neopatrný rybpták jim může snadno padnout za objeť.

Antarktická fauna

20. listopadu 2011 v 9:43 | Dinosaur12 |  Zvířata z budoucnosti
Za sto milionů let bude Antarktida ležet skoro na rovníku a její povrch pudou z velké části pokrývat tropické deštné lesy.

PTÁCI
Téměř všichni ptáci patří k trubkonosým. Jsou to třepotavci.

Svižnice
Loví menší zástupce hmyzu a je skvěle přízpůsobena k létání mezi stromy, má krátká, široká křídla.
Sama se však může stát kořistí hmyzu. Dosahuje velikosti dnešního špačka. Tito ptáci se překvapivě
vyvinuli z chaluh a jiných dnes polárních ptáků.
Prskač dýmavý
Jeden druh ptáka si proti hmyzu vytvořil jistou obranu. Z nozder vystřikuje horkou tekutinu, kterou
vyrábí smísením dvou chemikálií, které jsou před vyprsknutím uloženy na jiném místě. Tito ptáci jsou
v symbióze s kvetoucím stromem, ke kterému přilétá, když mu dojde jedna, nebo obě chemikálie.
Květ stromu nemůže obsahovat obě tyto chemikálie, protože by vybouchnul. Proto jsou zde květy
samčí a samičí.
HMYZ
Díky přebytku kyslíku narostl hmyz do obrovských rozměrů, podobně, jako v období karbonu.

Sokolčík
Sokolčík je moucha, která dorostla do délky patnácti centimetrů. Loví ptáky, převážně svižnice, ale
občas se jim podaří ulovit i prskače, doplňujícího chemikálie u kvetoucího stromu. Jako zbraně používá
silné, kusadlovité čelisti a pár nohou, přeměněných na jakési kopí.
Masožravý brouk
Tito masožraví brouci zneužívají symbiózy prskačů s kvetoucím stromem. Čtyři brouci se seskupí,
roztáhnou krovky a napodobí květ. Když prskač přilétne, skočí na něj a uchvátí ho.Fantom oceánů

20. listopadu 2011 v 8:42 | Dinosaur12 |  Zvířata z budoucnosti
FANTOM OCEÁNŮ

délka: 10m
výskyt: oceán
prostředí: mělká moře
věk: 100 mil. let

Fantom oceánů vypadá jako obrovská medůza, avšak jedná se o specializovaného trubýše.
Jde o společenství několika živočichů, kdy každý dělá něco jiného. Zvonařka násosná
obstarává živiny celému organismu tím, že loví menší zvířata. Je také vybavena primitivními
zrakovými čidly, které vidí kořist pod vodou. Na vrchní straně fantoma, která je nad vodou
jsou umístěny dva druhy polypů. Obrovští plachtoví polypy zachytávají vítr a dokáží se i proti
větru natočit. Druhý polyp tvoří na hřbetě jakési chomáčovité porosty, které zachytávají
plyny ze vzduchu, aby se fantom mohl držet nad vodou. Díky sopečné aktivitě jsou zde časté
a silné mořské bouře, které fantoma mohou doslova roztrhat na cucky. Pokud je však na každém
kusu dostatečný počet každého druhu polypa, může kus dorůst i do původní velikosti.Ledový svět, za 5 mil. let

19. listopadu 2011 v 22:22 | Dinosaur12 |  Zvířata z budoucnosti
LEDOVÝ SVĚT
Za pět milionů let bude polovina severní a jižní polokoule pokrytá ledem.

Severoevropský led
Severní Evropa bude ledem pokrytá celá. Panují zde přechodné podmínky, v zimě prudké sněhové vánice, jaro je podobné dnešnímu podzimu.

Solné pláně
Afrika se s Jižní Evropou spojila a uzavřela přívod Středozemního moře k oceánu a celé moře vyschlo. Proměnila se v pustou solnou pláň s četnými výběžky, na kterých žijí úplně jiná zvířata, než dole.

Amazonie
Amazonský prales se proměnil v rozsáhlé pampy s vysokou travou. Většina zvířat v důsledku přizpůsobenosti na život v tropickém deštném lese vyhynula. Některé druhy se však přizpůsobily a prosperují.

Severoamerická poušť
Celé území Spojených států pokrývá rozsáhlá písečná poušť, která je překvapivě umístěna těsně pod zaledněnou oblastí. Proto je tato poušť studená a o to více pustá.


Karakara vražedná

19. listopadu 2011 v 21:14 | Dinosaur12 |  Zvířata z budoucnosti
KARAKARA VRAŽEDNÁ

výška: 2,5m
výskyt: Amazonie
prostředí: pampy
věk: 5 mil. let

Karakary vražedné žijí a loví ve skupinách. Jejich lov spočívá v taktice, kdy několik
jedinců nažene kořist k dalším dvěma, nebo třem jedincům, kteří zmatenou kořist
zabijí. Touto kořistí se nejčastěji stávají babukariové, malé opice, které se vyvinuly
ze stromových opic v bývalých deštných pralesech. Karakary vražedné se vyvinuly z
malých, mrchožravých sokolovitých ptáků, kteří se živí na zemi v jižnějších, sušších
oblastech. V tom případě již nemuseli létat. Tato budoucí verze hnízdí ve společném
hnízdě, které hlídá jedno zvíře.Časová krize - 2/3

18. listopadu 2011 v 9:29 | Dinosaur12 |  Příběhy
,,Vy jste si to navařil, tak si to taky sníte a Sealth pojede s vámi!", seřval Normana jeho protivný šéf.
,,Ale pane, nemůžu jet, mám zlomenou nohu"
,,Dobře, místo vás pojede ten, co vytvářel to neutrinové záření. Vy tu zůstanete a postaráte se o tu mrtvolu"
,,Ale..."
,,Chápete kruci, že bez toho ovladače to nevypnem!"
,,Chápu", řekl Norman zkroušeně.
,,Tak vydíte. A teď mi zmizte z očí vy invalido".

Druhý den ráno si už Sealth s jaderným fyzikem Grendonem balili batohy. Paleontolog se do něj marně snažil nacpat pušku na slony.
,,Proč ji nerozložíte?", zeptal se fyzik.
,,Až nás napadne taková patnáctimetrová příšera, myslíte, že budeme mít čas na sestavování?"
,,Já už radši budu mlčet."
Chystali se překročit bránu do jiného času a prostoru a pokusit se najít ztracený ovladač k časové bráně, aby se dala zavřít. Nevěděli, kam pojedou ani co se tam bude dít, ovladač totiž během vtáhnutí do brány začal vydávat rušivé impulzy. Sealth mohl kdykoli odstoupit, ale šéf společnosti by ho za to nenáviděl a navíc chtěl vidět prehistorické tvory.
Už stáli v tunelu a hleděli do otevřené brány. Paleontolog pomalu natáhl ruku a dotkl se jí modrého světla. Potom světlem prošel celý. Musel si zakrýt oči, protože světlo ho nesnesitelně pálilo. Nalednou pod nohama ucítil měkkou, sypkou půdu. Uvědomil si, že je na poušti a pomalu otevíral oči. Popošel ještě o kousek a ohlédl se. Grendon byl už taky na druhé straně a rozhlíželi se po okolí.
,,Tak, kde to jsme?", zeptal se fyzik.
,,V poušti", odpověděl Sealth znechuceně.
,,Ó, velice překvapující"
,,Co byste čekal? Je tu jen spousta písku a pár uschlých pouštních rostlin".
,,No a co je támhleto?"
Paleontolog se podíval za Grendonovým prstem a uviděl zavalitého, ostnitého tvora s kyjem na ocase, jak se cpe listy ještě neuschlé rostliny. Začal se k němu pomalu přibližovat. Tvor zvedl hlavu a začal čichat. Paleontolog se zastavil.
,,Je to rozhodně ankylosaurid"
,,Dobře, ale musíme najít ten ovladač"
,,Dobře, jakým směrem se máme vydat?"
,,Žeby směrem, jakým ten ovladač letěl?"
,,Mohli bychom to zkusit".
Vydali se kolmým směrem od brány. Paleontolog šel napřed. Došli na úpatí vysoké duny a najednou byl Grendon s výkřikem srazen k zemi. Podíval se na Sealtha. Ten si přiložil ukazováček k ústům a ukázal za dunu. Fyzik se tam podíval. Mezi hnízdy pobíhalo alespoň dvacet oviraptorů a očichávali jednotlivá vejce.
,,Starají se o vejce"
,,No a?"
,,Podívejte se doprostřed".
Uprostřed změti vyhrabané hlíny a těl ležela malá, lesklá krabička s tlačítky. Byl to ovladač. Grendon okamžitě přestal vnímat okolí, rozběhl se přímo proti hnízdišti a začal zuřivě mávat rukama a řvát.
,,Co blbnete člověče?", řekl Sealth, ale Grendon ho vůbec neposlouchal a běžel dál. Jeden z oviraptorů se otočil a běžel přímo proti němu. ,,Utečte sakra". Teď už ho fyzik poslechl a začal prchat před útočícím ještěrem. Ten ho však srazil k zemi a klovl ho do ramene. Najednou se však ozval strašlivý řev a oviraptor utekl. ,,Co mu je?" Sealth už nemusel odpovídat. Na obzoru se objevil řvoucí tarbosaurus.

Pokračování příště...

ps. Pište prosím do komentářů pod příběhy co si o nich myslíte, nebo co byste na nich vylepšili. Předem děkuji.

Putování s pravěkými zvířaty

17. listopadu 2011 v 22:15 | Dinosaur12 |  Filmy, seriály a knížky
PUTOVÁNÍ S PRAVĚKÝMI ZVÍŘATY

Putování s pravěkými zvířaty je pokračováním dokumentu Putování s dinosaury a má rovněž šest dílů.

1. Nové svítání
První díl se odehrává v Německu na začátku paleogénu, pod vládou ptáků. Popisuje život samice leptictidia, starající se o mláďata. Žijí však u jezera s nadměrnou sopečnou aktivitou. Dále se tu objeví gastornis, propaleotherium, ambulocetus a godinothia.

2. Dravá velryba
Další díl dokumentárního seriálu popisuje život březí samice basilosaura, která se zuřivě snaží získat co nejvíce potravy, aby mohla porodit zdravé mládě. Dalšími zvířaty jsou dorudon, apidium, andrewsarchus, moeritherium a emblotherium(brontotherium).

3. Země obrů
Třetí díl série popisuje mateřský život jednoho z největších savců všech dob, indricotheria, od narození do osamostatnění mladého samečka. Dále se tu objeví amphicyon, hyaenodon, entelodon a chalicotherium.

4. Nejbližší příbuzní
Čtvrtý díl sleduje tlupu afrických australopitheců, kterým na začátku zemře vůdčí samice. Dalšími zvířaty jsou deinotherium, ancylotherium a dinofelis.

5. Šavlozubý tygr
Další díl popisuje život osamoceného samce smilodona, kterého dva jiní samci porazili o vůdcovství ve smečce. Objeví se tu také phorusrhacos, macrauchenia, doedicurus a megatherium.

6. Cesta mamutů
Poslední část dokumentu sleduje stádo mamutů, kteří migrují na sever a skupiny dvou druhů pravěkých lidí. Další zvířata jsou coelodonta, megaloceros a panthera.

Tento dokument je rovněž velice povedený
Moje hodnocení: 9/10Putování s dinosaury

17. listopadu 2011 v 7:14 | Dinosaur12 |  Filmy, seriály a knížky
PUTOVÁNÍ S DINOSAURY

Tento šestidílný dokument popisuje život zvířat v druhohorách a je snad nejznámějším prehidtorickým dokumentem od BBC.

1. Nová krev
První část dokumentární série popisuje život v Severoamerickém triasu v době, kdy se zde začínají objevovat dinosauři. Významnou roli zde má pár cynodontů, vychovávajících svá mláďata. Dále se zde objeví coelophysis, placerias, postosuchus, peteinosaurus a plateosaurus.

2. Doba titánů
Druhý díl dokumentu se odehrává na pláních a v lesích Severní Ameriky a sleduje mladou samici diplodoka od narození z vejce až po první páření. Kromě diplodoků se tu objeví brachiosaurus, stegosaurus, dryosaurus, ornitholestes, allosaurus a peteinosaurus.

3. Kruté moře
Třetí díl se odehrává v Evropském moři a jeho okolí. Hlavní postavou je mladý sameček ophtalmosaura, jehož matku zabil při porodu liopleurodon, který byl v dokumentu skvěle ztvárněn, ale jeho délka byloa nesprávně uvedena. Dalšími prehistorickými zvířaty jsou cryptoclidus, hybodus, amonit, eustreptospondylus a rhamphorhynchus.

4. Giganti oblohy
Čtvrtý díl se odehrává v období spodní křídy v Brazílii, Severní Americe a v Evropě. Popisuje cestu starého ornithocheira z Brazílie k hnízdištím v Evropě. Cestou potkává mnoho druhů dinosaurů. Jsou to tapejara, iguanodon, polacanthus, pteranodon, kronosaurus a utahraptor.

5. Duchové polárního lesa
Další díl popisuje tuhý život rodiny leaellynasaur na jižním pólu od konce jara do začátku jara příštího roku. V létě musí čelit dinosaurům, kteří migrují ze severu, v zimě pak tuhým mrazům. Objeví se tu koolasuchus, muttaburasaurus a zakrslý allosaurus.

6. Konec dynastie
Poslední díl dokumentu uzavíra jak celou sérii, tak i život dinosaurů. Popisuje krajinu Severní Ameriky před 65. mil. lety. Hlavní postavou je samice tyrannosaura. Příběh začíná namlouváním a končí tragickou smrtí matky, odchovávající mláďata. Objeví se tu anatotitan, didelphodon, dromaeosaurus, ankylosaurus, quetzalcoatlus, torosaurus, triceratops (mrtvola) a parksosaurus.

Země obrů
BBC Později natočilo další dva speciální díly tohoto dokumentu, které se poněkud vymykaly původnímu stylu.
Jde o takový dobrodružný dokument s Nigelem Marvinem. V prvním díle se pokouší natočit hnízdící stádo argentinosaurů. Dále se tu objeví giganotosaurus, sarcoduchus, pteranodon, iguanodon a ornithocheirus.

Obří dráp
V dalším díle Nigel hledá therizinosaura, o kterém se domnívá, že je masožravec. Objeví se tu tarbosaurus, saurolophus, velociraptor, protoceratops a pterosaur.

I přes chyby, kterých se tvůrci dopustili myslím, že je tento dokument skvělý.
Moje hodnocení: 10/10
Chlupáčovo muzeum historie Země

11. listopadu 2011 v 20:37 | Dinosaur12 |  Zajímavá místa
CHLUPÁČOVO MUZEUM HISTORIE ZEMĚ

Toto menší muzeum se nachází v areálu Ústavu geologie a paleontologie Karlovy univerzity a je velice nenápadné. Celému muzeu imponuje model kostry carnotaura, který byl k vidění (nevím, jestli je to ten samý) i na výstavě Dinosauři z Patagonie. Dále se zde nchází několik vitrýn, ukazujících život v prekambriu, kambriu, ordoviku a v karbonu. Další vitrýny ukazují např. model kostry ptakoještěra rodu anhanguera, nebo šavlozubého tygra homotherium. Do zdi jsou pak vestavěny další vitrýny, které jsou lineárně uspořádané a jsou v nich vystaveny různé zkameněliny a menší modely zvířat. Na každé období vychází jedna takováto vitrýna. Dále je tu umístěn balkon s obrazy od současných malířů, jejichž styl výrazně připomína Zdeňka Buriana.