Druhohory jsou drsná krajina plná predátorů. Kdo však pozná tuto krajinu, objeví její skrytou krásu.

Srpen 2011

Arsinoitherium

21. srpna 2011 v 15:51 | Dinosaur12 |  Jiná prehistorická zvířata
ARSINOITHERIUM
(Arsinoino zvíře)

délka: 3m
naleziště: Egypt, Etioipe
období: oligocén
skupina: kopytnatci

Arsinoitherium je nosorožci podobný tvor se dvěma velkými rohy a dvěma dalšími, malými
růžky na hlavě. Tyto ,,rohy" byly duté a pokryté kůží, takže se spíše podobaly výrůstkům
na hlavě žirafy. Samice a mláďata měla rohy kratší a zaoblené, samci dlouhé a špičaté. V
mládí byly nosní kosti i s rohy podepřeny pouze chrupavčitou nosní přepážkou, která poz -
ději zkostnatěla. Přes jejich podobnost s nosorožci jsou arsinoitheria příbuzná spíše se
slony. Podle tvaru zubů lze usoudit, že vyhledávali měkké a šťavnaté rostliny vod, které
nerozmělňovali, ale pouze rozmačkávali.

Arsinoitherium giganteum

Apatosaurus

20. srpna 2011 v 15:18 | Dinosaur12 |  Dinosauři a jiní prehistoričtí plazi
APATOSAURUS
(klamný ještěr)

délka: 21m
naleziště: západ USA
období: jura
skupina: sauropoda

Tento dinosaurus je mnohem známější pod jménem brontosaurus. Brontosaurus byl
velmi proslulý díky několika téměř kompletním kostrám. Později se zjistilo, že kostry,
popsané jako brontosaurus jsou totožné s kostrami dříve popsaného apatosaura. A
protože jméno apatosaurus bylo publikováno jako první, brontosaurus už prakticky
neexistuje. Apatosaurus nebyl tak dlouhý, jako jeho příbuzní, ale byl mnohem robust -
nější, mohl vážit až třicet tun. Protože kostry apatosaura se našly bez lebek, starší
rekonstukce ho zobrazují s krátkou lebkou, podobnou camarasaurovi. Později se však
pomocí deníků sběratelů kostí zjistilo, že měl dlouhou lebku, jakou měli např. diplo -
docus, nebo barosaurus. Jeho zadní nohy byly silnější, než přední, takže se teoreticky
na ně mohl postavit a ohrožovat tak případné ůtočníky.

Apatosaurus excelsus

Pteranodon

20. srpna 2011 v 8:33 | Dinosaur12 |  Dinosauři a jiní prehistoričtí plazi
PTERANODON
(bezzubé křídlo)

rozp. křídel: 7m
naleziště: S. Amerika
období: křída
skupina: pterosauři

Pteranodon je snad nejznámějším pterosaurem a také jedním z největších.
Přes jeho velikost vážil asi jen 17 kilogramů. Podle rybích kostí, nalezených
v žaludku jednoho z exemplářů je zřejmé, že pteranodon skutečně ryby
lovil. Měl k tomu také dobře přizpůsobenou lebku. Dlouhý hřeben mohl slou -
žit k vyvážení zobáku, nebo mohl zobák udržovat ve směru přicházejícího větru,
podobně, jako zadní křídlo letadla

Pteranodon jenkins

Majungatholus

19. srpna 2011 v 10:59 | Dinosaur12 |  Dinosauři a jiní prehistoričtí plazi
MAJUNGATHOLUS
(kopule z Majungy)

délka:8m
naleziště: Madagaskar
období: křída
skupina: Ceratosauria, Abelisauridae

V roce 1955 byl popsán Madagaskarský dravec Majungasaurus, který byl znám
pouze podle čelisti a několika zubů. Později byl ze stejné lokality popsán dravec
(původně byl považován za pachycephalosaurida), který dostal jméno Majungatholus.
Pozdější studie prokázaly, že Majungasaurus a Majungatholus jsou identická zvířata.
V současnosti se používají oba názvy. Podle fosilních nálezů mohl Majungatholus
být kanibalistický. Další zajímavostí jsou dutiny v obratlech, které napovídají o
existenci vzdušných vaků, které mají také ptáci.

Majungatholus crenatissimus

Dinosauři s brněním - 1

18. srpna 2011 v 17:47 | Dinosaur12 |  Mé kresby
Napadlo mě, že budu kreslit dinosaury s brněním, jako
jsou ti ve hře ParaWorld.

Zatím tu mám dva druhy. Giganotosaura a amphicoeliase :


Amphicoelias je nepotvrzeným druhem sauropoda, který údajně žil v období svrchní jury, asi před 150. mil. lety.
Bohužel se našel pouze obratel, který byl však při převozu do muzea ztracen. Jeho délka je odhadována na 60m.
(já ho tady mám sice ještě většího, ale to je jedno) Kdyby se jeho existence potvrdila, byl by zdaleka největším
tvorem všech dob...
Příště: stigimoloch, carcharodontosaurus, pachyrhinosaurus


Hesperornis

18. srpna 2011 v 11:20 | Dinosaur12 |  Jiná prehistorická zvířata
HESPERORNIS
(západní pták)

délka:1,7m
výskyt: Kansas, USA
období: křída
skupina: potápiví ptáci

Hesperornis je přechodem mezi archaeopteryxem a moderními ptáky. Byl to nelétavý potápivý
pták, který patrně vypadal jako velká potáplice nebo kormorán. Živil se nejspíš ve vodě. V dlou -
hém zašpičatělém zobáku měl malé kuželovité zuby - vhodnou výbavu pro lov ryb. Mezi prsty na
nohou měl pravděpodobně plovací blány, což mu, společně s hydrodynamickým tvarem těla,
umožňovalo pohybovat se pod vodou velice rychle. V Kansaské křídě bylo nalezeno asi padesát
více nebo méně úplných koster, které vesměs patřily jedinému druhu Hesperornis regalis.
Jejich objevitelem byl roku 1870 známý severoamerický paleontolog O. C. Marsh.

Hesperornis regalis