Druhohory jsou drsná krajina plná predátorů. Kdo však pozná tuto krajinu, objeví její skrytou krásu.

Leden 2011

Tyrannosaurus

29. ledna 2011 v 7:55 | Dinosaur12 |  Dinosauři a jiní prehistoričtí plazi
TYRANNOSAURUS
(krutý ještěr)

délka: 13m
výška: 6m
váha: 7t
naleziště: S. Amerika
období: svrchní křída, před 67 - 65 mil. lety
popis: Henry F. Osborn, 1905
skupina: Tyranosauři

Tyrannosaurus patřil k největším masožravcům, kteří kdy chodili po suché zemi.
Jeho nejděsivější zbraní byly čelisti s 58. zuby, které měly pilovité hrany a mohly
být až 15cm dlouhé. Proslavil ho známý film Jurský park. Byl zde ztvárněn skvěle,
až na pár drobných chyb, jako například, že tyrannosaurus nevidí věci, hteré se
nehýbají. Je to logické. Kdyby tomu tak bylo, tak by neustále vrážel do kamenů
a z pasoucího se hadrosaura by viděl jen pohybující se tlamu. Navzdory hlavě,
která byla obrovská měl tyrannosaurus velmi malé přední končetiny, které mu
sloužily zřejmě ke vstávání ze země, protože tak velkou a těžkou hlavu by asi
nahoru dostával špatně i přes četné odlehčovací otvory. Často je považován za
nejsilnějšího dinosaura, protože stisk jeho čelistí byl až 4 tuny. Paleontologové
stále diskutují, jestli to byl skutečný dravec, nebo jen mrchožrout. Je totiž sporné,
že měl ve srovnání s ostatními dravci malé oči a nedokázal běžet rycleji, než 16km/h.
Určitě však vyhledával mršiny, protože měl velké čichové laloky, což mu umožňovalo
cítit je na velké vzdálenosti.

Tyrannosaurus rex


Diplom za vánoční bleskovku

16. ledna 2011 v 7:19 | Dinosaur12 |  Bleskovky
Zůčastnil se jenom Deinonych, ale pořát lpší než nic.

Dunkleosteus

5. ledna 2011 v 19:45 | Dinosaur12 |  Jiná prehistorická zvířata
DUNKLEOSTEUS
(Dunkleova kost)

délka: 6m
období: devon
naleziště: USA, Evropa, Maroko
skupina: placodermi (pancéřnaté ryby)

Dunkleosteus je nejznámější pancéřnatá ryba vůbec a také jedna
z největších. Třetinu jeho těla pokrývá silný pancíř, až 5 centimetrů
tlustý. Jeho obrovské , zaklikatělé zuby budí hrůzu již na první po -
hled. Jeho tlama je uzpůsobena k drcení tvrdého pancíře jemu pří -
buzných. Tento pancíř však ztrávit nemůže. Vyvrhne ho hned po
rozkousání. Dunkleosteus byl v devonu největším predátorem na
otevřeném moři a tak se naši předkové museli přizpůsobit životu v
mělčinách a řekách a později i na souši.


Placerias

3. ledna 2011 v 21:43 | Dinosaur12 |  Dinosauři a jiní prehistoričtí plazi
PLACERIAS

délka: 3,5
období: trias
naleziště: USA
skupina: dycinodonti

Dycinodonti se objevili ve dpodním permu a vyhynuli ve svrchním
triasu. V této době byli jedněmi z nejúspěšnějších býložravců.
Placerias se živil převážně tuhou vegetací. Proto byl vybaven žel -
vím zobákem a vedle něj byly ještě dva dlouhé tesáky, přemě -
něné v kly, jako například u slona, nebo u narvala. Ty však použí -
val pravděpodobně k imponování. Pacerias byl ve svrchním triasu
mnohem početnější, než jiní býložravci a vážil až 2000 kilogramů.
Musel se však mít na pozoru, před dravci, jako byl například posto -
suchus.

Placerias gigas